608 983 431
603 494 587
Vybíráme z našich služeb:

· Vedení účetnictví a daňové evidence


· Zpracování daňových přiznání

· Zpracování mezd a personální agendy

· Účetní a daňové poradenství

· Zpracování podnikatelských záměrů a finančních analýz
PORADENSKÁ ČINNOST
 • sestavení roční účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu, zpracování příslušných výkazů, přehledů pro OSSZ a ZP, statistických výkazů, atd.
 • ostatní poradenská činnost na základě požadavků objednatelů a nad rámec běžného zpracování daňové, mzdové a účetní evidence
MZDOVÁ OBLAST
 • vlastní zpracování mzdové evidence v jednotlivých měsíčních obdobích (výplatní listiny, výplatní pásky, rekapitulace, mzdové listy, převodní příkazy pro odvody a spoření, atd.
 • archivace veškeré mzdové a personální agendy po dobu nezbytně nutnou
 • zajišťování kontrol ze strany uvedených úřadů týkajících se mzdové a personální agendy
PERSONÁLNÍ OBLAST
 • přihlášení a odhlášení organizace, přihlášení a odhlášení zaměstnanců u OSSZ, ZP a dalších institucí
 • zpracování personální evidence jednotlivých zaměstnanců a vedení příslušných podkladů (evidenční listy důchodového zabezpečení, atd.)
 • předávání písemných podkladů na instituce OSSZ, ZP, FÚ, atd., zpracování dokumentace a dalších požadavků od těchto úřadů
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
 • zpracování požadovaných účetních záznamů a účetních knih
 • zpracování podkladů pro sestavení účetní závěrky
 • vedení kompletní evidence daně z přidané hodnoty
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
 • přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k majetkovým daním
OSTATNÍ
 • účetní a daňové poradenství
 • poradenská činnost v v oblasti zpracování ekonomických záměrů